Bibliografia

1. 17 1 1920 Leszno wolne, M.K, ABC, nr 12/1991, s. 2
2. 17 Pułk Ułanów i 55 Pułk Piechoty: w obronie ojczyzny 1919/1920 – 1939, Piotr Bauer,
Witold Omieczyński, Eugeniusz Śliwiński, Leszno, 1989, s. 98
3. 17 stycznia, 11 listopada: Święto Niepodległości w Lesznie obchodzono dwa razy w
roku, Krzysztof Handke, Nowa Elita, nr 7/2001, s. 26-27
4. 1920 - 17 stycznia, ABC, nr 3/2017, dod. Wiadomości miasta Leszna, s. 19-22
(numer specjalny poświęcony 97. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy stylizowany na prasę
międzywojenną)
5. 3 drużyna Orląt Lwowskich, Feliks Czarnecki, Przyjaciel Ludu, nr 4/1989, s. 21-22,
Leszczyńskie harcerstwo w okresie międzywojennym
6. 75 lat temu wróciła niepodległość, (ar), Głos Wielkopolski, nr 15/1995, dodatek do Głosu Leszczyńskiego,
Powstanie Wielkopolskie, obchody 75. rocznicy odzyskania niepodległości w Leszczyńskiem
7. Bez powstania nie byłoby wolnego Leszna, (jrs), ABC, nr 1/ 2019, s. 4, Obchody upamiętniające 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
8. Dopiero w 1920 roku, Aleksander Piwoń, Gazeta Poznańska, nr 247/1988, s. 5,
Leszno - odzyskanie niepodległości
9. Droga do niepodległości: Katoliccy księża w walce z niemieckim zaborcą, Marian
Langner, Przyjaciel Ludu, nr 2 i 3/2011, dodatek I - VIII
10. Garnizon Leszno Wojska Polskiego 1920-1939, Krzysztof Handke, Leszno 2015, s. 407
(Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Stefana Roweckiego "Grota" i Garnizonu Leszno)
11. Grot: zeszyty historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość, red.
Krzysztof Handke, Leszno 2001, nr 1(8) - 4(11)
12. Jak Leszno wolność świętowało: styczeń 1920 - kalendarium wydarzeń, Kinga
Zydorowicz, ABC, nr 4/2010, s. 12
(dodatek z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Leszno niepodległości - 17 stycznia 2010 rok)
13. Jednym zdaniem, Z.G., Przyjaciel Ludu, nr 5/6/1999, s. 28, 36
14. Kalendarium życia i działalności gen. Józefa Hallera. Haller de Hallenburg, Alojzy
Konior, Przyjaciel Ludu, nr 5/6/1999, s. 1-4
15. Leszno jako ośrodek kulturalny w latach 1920-1939, Barbara Wysocka, Rocznik Leszczyński,
1987, t. 8, s. 91-121
16. Leszno jako ważny ośrodek edukacji wielkopolskiej w okresie międzywojennym, Jan
Hellwig, Rocznik Leszczyński, 1989, t. 9, s. 63-88
17. Leszno pierwszych lat niepodległości, oprac. Zbigniew Gryczka, Przyjaciel Ludu, nr 1/2002,
dod. I-XII
18. Leszno w 1920 roku, Aleksander Piwoń, Przyjaciel Ludu, nr 1/2012, s. 17-31
19. Leszno w II Rzeczypospolitej, Stefan Kowal, Przyjaciel Ludu, nr 5/6/1990, s. 17-20
19. Leszno w odrodzonej Polsce, Aleksander Piwoń, Panorama Leszczyńska, nr 43/1988, s.
12-13
20. Leszno w przededniu powrotu do niepodległej Polski, Aleksander Piwoń, Panorama Leszczyńska, nr 41/1988, s. 12-13
21. Leszno w przededniu powrotu do niepodległej Polski, Aleksander Piwoń, Gazeta Poznańska, nr 235/1988, s. 5
22. Maszeruje wojsko, Mirosław Wlekły, Edward Baldys, ABC, nr 63/2006, s. 6
(historia garnizonu w Lesznie od 1920 do 1945 roku)
23. Miasto w zieleni: 95 lat temu Leszno odzyskało niepodległość, Panorama Leszczyńska, nr 3/2015, s. 25
(opracowane na podstawie książki Bronisława Świderskiego "Ilustrowany opis Leszna i ziemi
leszczyńskiej")
24. Mościcki w Lesznie: niepublikowane zdjęcia z odwiedzin prezydenta, Zbigniew
Gryczka, Panorama Leszczyńska, nr 34/2003, s. 23
25. Orędownik na powiat leszczyński, Aleksander Piwoń, Przyjaciel Ludu, nr 4/1989, s. 24-25
25. Pierwsze dożynki w Lesznie, Władysław Piosicki, Przyjaciel Ludu, nr 1/2 1995, s. 20-22
26. Po pierwsze niepodległość, Stanisław Jędraś, Przyjaciel Ludu, nr 1-2/2018 s. 2-5
27. Powrót Leszna do Polski, Aleksander Piwoń, Przyjaciel Ludu, nr 1-2/1994, s. 21-23
28. Powrót Leszna do Polski w styczniu 1920 roku, Eugeniusz Śliwiński, Kronika Wielkopolski, nr 4/2008, s. 83-88
29. Rocznica odzyskania niepodległości przez Leszno w 1920 roku, Eugeniusz Śliwiński, Kronika Wielkopolski, nr 2/ 2016, s. 107-109
30. Rocznica odzyskania niepodległości w żałobie, Panorama Leszczyńska, nr 4/2019, s. 3
31. Rocznica wyzwolenia Leszna, Bolesław Karpiński, oprac. M.K., ABC, nr 11/1991, s. 2
32. Rok 2020 ma być wyjątkowy!, lm, ABC, nr 7/2019, s. 4
33. Samorząd miejski w Lesznie (1920-1939), Aleksander Piwoń, Panorama Leszczyńska, nr 21/1990, s. 8
34. Słynne osobistości w Lesznie, Zbigniew Gryczka, Przyjaciel Ludu, nr 5/6 1990, s. 58-59
35. Świderski Bronisław (1873-1941), Zbigniew Gryczka, Przyjaciel Ludu, nr 1/ 2002, s. 32-33
36. W pierwszą rocznicę oswobodzenia Ziemi Leszczyńskiej (17. stycznia 1921 r.), Tadeusz Kopczyński, Leszno 1921
(dodatek do "Głosu Leszczyńskiego")
37. Wracało Leszno do Polski, Stanisław Jędraś, Przyjaciel Ludu, nr 1/ 1988, s. 8-10
38. Zostawił piękne ślady: magiczne miejsca "Panoramy": tajemnice doktora Świderskiego, Karolina Bodzińska, Panorama Leszczyńska, nr 4/2009, s. 25  

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie © 2019