Biogramy

Sobecki

Tadeusz Sobecki (1882 – 1932) – urodził się w Mirsku k. Lwówka Śląskiego. Po skończeniu gimnazjum rozpoczął studia rolnicze w Berlinie. Podjął pracę w administracji. W trakcie I wojny światowej walczył na froncie zachodnim i wschodnim. Następnie w latach 1919-1923 pełnił funkcję pierwszego starosty powiatu leszczyńskiego. W dniu 19 stycznia 1920 roku został wybrany przez Radę Ludową burmistrzem komisarycznym miasta Leszna. Zaangażował się w odtwarzanie polskiej administracji mianując burmistrzów i sołtysów. Dnia 17 stycznia 1920 roku przejął na leszczyńskim rynku władzę nad administracją od wojewody poznańskiego Witolda Cielichowskiego. Po zdaniu urzędu przeniósł się do Poznania gdzie zajął się kupiectwem. Tam zmarł w 1932 roku.

Dombek

Paweł Dombek (1865 – 1925) – urodził się w Rozbarku k. Bytomia. Uczęszczał do gimnazjum w Bytomiu, a potem do szkoły górniczej. Po porzuceniu szkoły by zaopiekować się rodziną pracował w różnych czasopismach. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu związków zawodowych, spółek akcyjnych. Działalność społecznikowska pozwoliła mu uzyskać mandat poselski w latach 1912-1918 gdzie aktywnie działał w Kole Polskim. W 1916 roku przeniósł się do Leszna gdzie został redaktorem naczelnym dziennika politycznego „Kraj”. Zaangażował się również w działalność narodową i społeczną. Za swoją działalność władze niemieckie internowały go w Żaganiu w 1919 roku. Po powrocie do Leszna został zastępcą burmistrza Tadeusza Sobeckiego - 13 lipca 1920 roku, a od 1 września 1920 roku został burmistrzem. Również Rada Ludowa wybrała go na drugą kadencję – 12 stycznia 1922 roku – tym razem na 12 lat. Zainicjował zbiórkę pieniędzy na Armię Hallera, która przyniosła 60 tys. marek. Po przyłączeniu Śląska do Polski został wybrany prezydentem Królewskiej Huty – 5 marca 1924 roku. Zmarł niespodziewanie w Krakowie w 1925 roku. Został pochowany w Królewskiej Hucie.

Piwoński

Stanisław Ignacy Piwoński (1863 – 1931) – urodził się w Lesznie. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia prawnicze we Wrocławiu. Pracował w sądzie we Wschowie i Szczecinie, a później w Kamieniu Pomorskim. Po przyłączeniu Leszna do Polski został sędzią w Lesznie. W latach 1922-1924 był radnym miasta Leszno.

Zienkeler

Edmund Zenkteler (1886 – 1956) – urodził się w Buku k. Grodziska Wielkopolskiego. Do gimnazjum uczęszczał w Poznaniu i Bydgoszczy. Studia prawnicze i filozoficzne ukończył w Berlinie. Aktywnie uczestniczył w kole studentów polskich. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego przyłączył się do walk na froncie zachodnim. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1921-1923 pełnił funkcję starosty powiatu w Nowym Tomyślu. W roku 1923 - został starostą powiatu leszczyńskiego. Po wkroczeniu Niemiec do Polski przedostał się na Węgry. Po wojnie powrócił do Poznania gdzie pracował w urzędzie miejskim. Tam też zmarł i został pochowany. 

Zienkeler

Bronisław Świderski (1873-1941) - lekarz, społecznik. Urodził się 25 XI w Jarocinie, był synem Rocha i Pelagii z Woźnickich. Szkołę powszechną oraz gimnazjum skończył w Ostrowie Wielkopolskim. Podjął studia medyczne w Berlinie, Strasburgu, Wrocławiu, Heidlebergu i Gießen. W 1902 przekonał władze miasta do zorganizowania miejskiego ogrodu zoologicznego. Przed I wojną światową działał m.in w Towarzystwie Przemysłowym. Pod koniec wojny brał czynny udział w przygotowaniach do przejęcia władzy w Lesznie z rąk niemieckich. W 1918 roku wszedł w skład Tajnego Komitetu Narodowego, a później Rady Ludowej ukonstytuowanej w końcu listopada 1918. Brał udział w pracach Tajnego Komitetu Przygotowawczego. Wchodził w skład Rady Miejskiej Leszna (3VIII 1920 do 1925). W 1920 wybudował nad Jeziorem Łoniewskim ośrodek leczniczy „Stanisławówka”. Zorganizował świetlice dla bezrobotnych, był prezesem oddziału PCK (1929-1939). Zmarł 1 I 1941 r. w Lesznie, pochowany został przy ul. E. Estkowskiego, później przeniesiony na cmentarz przy ul. Kąkolewskiej.

Opracowała Klaudia Czapla na podstawie:

- Janina Małgorzata Halec, Dr Bronisław Świderski (1873-1941) - Lekarz, społecznik, regionalista, Leszno2018
- Słownik biograficzny Leszna, pod red. Barbary Głowinkowskiej i Alojzego Koniora, Leszno 2004 i 2018
- https://fotopolska.eu/1175,artykul.html, dostęp 12.11.2019

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie © 2019