Leszno po przyłączeniu do Polski

Stanowisko pierwszego burmistrza Leszna pełnił czasowo starosta powiatowy Tadeusz Sobeski, a od 13 lipca 1920 r. jego zastępca, poseł na Sejm Ustawodawczy, Paweł Dombek. Od 10 sierpnia 1922 r., funkcję burmistrza powierzono kupcowi Antoniemu Żakowskiemu. Od 14 września 1923 r. pierwszym burmistrzem Leszna był Jan Kowalski.

Na mocy decyzji ministra byłej dzielnicy pruskiej Władysława Seydy z 13 lipca 1920 r. powołano Radę Miejską. W jej skład weszło szesnastu Polaków i ośmiu Niemców. Urzędowała ona do pierwszych wyborów, 13 listopada 1921 r.
Do powiatu leszczyńskiego dołączono część powiatu wschowskiego, oraz skrawek ziemi śląskiej z powiatu górowskiego, obejmujący Kaczkowo, Jabłonnę i Trzebosz.

Powiat leszczyński podzielono na kilka komisariatów obwodowych: leszczyńsko-wschodni, leszczyńsko-zachodni, osieczyński i włoszakowicki.

Pierwszy spis ludności władze polskie przeprowadziły 30 września 1921 roku. Wyniki były następujące: powiat leszczyński liczył 54125 mieszkańców, w tym 39588 Polaków i 14347 (odpowiednio 63 i 37%). Leszno zamieszkałe było przez 12.629 Polaków (77 %). Ostatni spis ludności sprzed Wielkiej Wojny, przeprowadzony przez władze niemieckie w 1910 roku wykazywał w Lesznie 17156 osób, w tym 2363 Polaków (12 %).

Pierwsze wybory do Sejmiku Powiatowego po przejęciu Leszna pod zarząd Rzeczypospolitej odbyły się w dnia 6 stycznia 1922 roku.

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie © 2019