Traktat Wersalski

WielkaCzworka

Po zakończeniu I wojny światowej 11 listopada 1918 roku rozpoczęła się konferencja pokojowa w Wersalu (Francja). O losach przegranych miała zdecydować Ententa, ale tak naprawdę decydujący głos miała tzw. Wielka Czwórka: USA – Woodrow Wilson, Wielka Brytania – David Lloyd George, Francja – George Clemenceau i Włochy – Vittorio Orlando.
Ścierały się dwie koncepcje dotyczące Niemiec – Francuzi chcieli jak najbardziej osłabić politycznie, militarnie i terytorialnie Niemcy czemu sprzeciwiali się Anglicy, nie chcący zbytniej przewagi Francji. Odbiło się to na zapisach dotyczących spraw polskich np. narzucenie plebiscytu na Górnym Śląsku oraz Powiślu Warmii i Mazurach.

liniadmowskiwgo1919

Polskę reprezentował początkowo Roman Dmowski, przewodniczący Komitetu Narodowego Polski uznawanego za namiastkę rządu polskiego. Dmowski zaproponował przyznanie Polsce obszarów z przewagą ludności polskiej. Od stycznia 1919 roku na czele polskiej delegacji stanął premier Ignacy Jan Paderewski.
Po zakończeniu Powstania Wielkopolskiego rozejmem w Trewirze 16 lutego 1919 roku nie wszystkie miejscowości Wielkopolski zostały przyznane Polsce.
Traktat wersalski z dnia 28 czerwca 1919 roku zgodnie z art. 27 p. 7 przyznał Leszno Polsce.

mapaliniademarkacyjna
granice1919
granice
III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie © 2019